Univerzální lepidla pro spojování lakovaných povrchů - vyvarujte se vrtání a nebezpečí poškození laku, které tím můžete způsobit!


…rychlé, vysoce pevné lepidlo na různé materiály.


Jak funguje a kde použít?

 • Dvousložkové hybridní lepidlo
 • Vhodné na různé materiály (včetně většiny plastů, pryží a kovů)
 • Poskytuje rychlou manipulační pevnost při pokojové teplotě
 • Vyplňování spár až do 5 mm
 • Odolnost vůči teplotě a vlhkosti
 • Manipulační pevnost za 4 - 6 min, 2 mm spára
 • Pevnost ve smyku na oceli je 25 N/mm²
 • Provozní teplota -40 °C až +100 °C

Proč používat LOCTITE HY 4070?

 • Kombinuje rychlé vytvrzení s vysokou pevností spoje
 • Lepí velké množství velmi rozdílných materiálů
 • Gelová konzistence zabraňuje tečení lepidla i na svislých plochách

             

Čištění

 • Doporučuje se použít LOCTITE SF 7063 na odmaštění a vyčištění povrchů před aplikací lepidla.

Promíchání

 • Promíchání pomocí statického mixeru (LOCTITE HY 4070): Před montáží statického mixeru na kartuši vytlačte malé množství produktu na vyrovnání pístů. Připevněte statický mixér a vytlačte trochu promíchaného produktu do odpadu. Tím zajistíte, že použijete již dobře smíchaný produkt.
 • Ihned po smíchání nanášejte produkt na lepenou plochu.

  Rada:
  Po použití vyjměte statický mixer a kartuši uzavřete víčkem.
 • Součástky sestavte neprodleně.
 • Během vytvrzování se součástkami nehýbejte.
 • Před zatížením provozní zátěží nechte spoj řádně vytvrdnout pro získání plné pevnosti.