Mezi fázemi procesu


Ačkoli je čištění pro lidi mimo obor normálně spojeno s domácnostmi a hospodyněmi, technici v různých výrobních odvětvích dobře znají cenu čištění jako jednoho ze zásadních kroků v jejich výrobních nebo údržbových procesech.

Existují dva hlavní aspekty průmyslového čištění: mezioperační čištění a čištění výrobních zařízení jako součást procesu údržby.

Mezioperační čištění zahrnuje veškeré odstraňování zbytků, jako jsou oleje, mazací tuky nebo kapaliny, které se musí provádět mezi jednotlivými fázemi výrobního procesu. Pokud váš proces například zahrnuje řezání nebo vrtání kovu, je nanejvýš pravděpodobné, že budete pro tuto práci používat nějakou chladicí kapalinu. A její zbytky budete možná potřebovat odstranit. Specifika těchto čisticích prací a s nimi také požadavky na vybrané prostředky se mohou výrazně lišit, a proto je doporučeno kontaktovat experta na technickou podporu a výběr produktů. 

Nakonec, ať je vaše práce jakéhokoli druhu, používáte určitě nějaké vybavení nebo strojní zařízení. A čisté vybavení je klíč k úspěchu.

Jednou z hlavních věcí, které je třeba čistit, jsou usazeniny mazacích tuků nebo prachu na dílech. V případě, že nejsou včas a důkladně odstraněny, mohou způsobit přehřátí zařízení, předčasné opotřebení a závadu nebo zvýšené nebezpečí požáru.

K součástem, které vyžadují při čištění zvláštní pozornost, patří elektrické díly a kontakty. Ze zřejmých důvodů je nutné na ně používat nevodivé a nehořlavé čisticí prostředky (např. LOCTITE SF 7039).Čističe – čištění součástí
Klikněte zde

 


Navštivte náš YouTube kanál pro shlédnutí více videí
Klikněte zde