Příliš silně utaženo?


V diskusích mezi uživateli zajišťovačů závitů se vždy objevuje několik témat.

První je otázka demontáže v případě svorníků a šroubů, které byly zajištěny vysokopevnostními produkty (například LOCTITE 270 nebo LOCTITE 2701). Za prvé je třeba zmínit, že šrouby, které je nutno poměrně často demontovat, je lepší zajišťovat produkty s nízkou nebo střední pevností, jako je LOCTITE 222 nebo LOCTITE 243.

Jestliže však již byla, třeba omylem, použita vyšší pevnost, tak musíte být při demontáži opatrní, aby nedošlo k poškození dílů. V případě potřeby je nejlepší matici nebo šroub lokálně nahřát, přibližně na 250 °C. Tím se sníží pevnost lepidla a spoj lze snáze rozebrat.

Další obavou je případná migrace zajišťovačů závitů do míst, kam nepatří. Obecně platí, že pokud ze spoje vyteče větší množství produktu, tak ho bylo naneseno příliš mnoho. Menší množství uniklého produktu můžete jednoduše setřít. Ve skutečnosti tedy není možné, že by lepidlo proniklo někam, kam nemá.

Stává se, že lidé zkoušejí hlídat proces vytvrzení sledováním lepidla, které vyteče ze spoje. Jedná se o nevhodnou kontrolu, protože zajišťovače závitů LOCTITE jsou anaerobní lepidla, které vůbec netvrdnou, jsou-li ve styku s kyslíkem a nejsou-li uzavřené mezi kovovými povrchy.Zajišťování závitů
Klikněte zde

 


Navštivte náš YouTube kanál pro shlédnutí více videí
Klikněte zde